Combo cơ bản

3.205.000

  • Giá bát cố định chữ V: tất cả các kích thước 
  • Giá dao thớt nan tròn inox bóng kích thước: 300mm
  • Kích thước thông thủy: R265*S450*C550
  • Giá xoong nồi inox nan tròn bóng kích thước 800mm
  • Kích thước thông thủy: R765*S450*C550

Bấm vào tuỳ chọn bên dưới để chọn kích thước và giá:

Combo cơ bản

3.205.000

0989702236