Hít chân không EUROKITS PLUS để máy sấy tóc

500.000 400.000

  • Sử dụng để máy sấy tóc, lu lược trong nhà tắm 
  • Tấm dính siêu chắc và có thể duy chuyển vị trí nếu cần

Bấm vào tuỳ chọn bên dưới để chọn kích thước và giá:

Hít chân không EUROKITS PLUS để máy sấy tóc

500.000 400.000

0989702236