PHỤ KIỆN BẾP CỘNG  KIT PLUS

-42%
2.157.000
-43%
2.200.000
-44%
4.116.000
-42%
2.227.000
-35%

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ DMIX ĐẶC BIỆT KITPLUS

7.280.0007.423.000
-35%

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304 KIT PLUS UB.PL80

6.844.0007.280.000
-42%

Giá bát đĩa cố định Kit Plus

Giá bát cố định 3 tầng chữ V KIT PLUS DK12A.80

986.000
-44%

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304 KIT PLUS UB.PL70

5.376.000
-36%
670.000
-42%
950.000
-43%
1.450.000
-42%
1.450.000
xem tất cả phụ kiện tủ bếp trên
-42%
-42%
-42%
1.798.000
-42%
xem tất cả phụ kiện tủ bếp dưới
-93%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS để gia vị 2 tầng

975.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS cài vung móc treo

600.000
-25%
-25%
825.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS để gia vị cao

525.000
-25%
285.000
-0%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS ống để đũa ướt

279.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

hít chân không KIT PLUS cài vung móc treo ngắn

563.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS móc treo ngắn

585.000

Đồ quầy bar Kit Plus

Treo ly đơn KIT PLUS TL.1

190.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS để gia vị 26

487.000
-25%

Hít chân không đa năng Kit Plus

Hít chân không KIT PLUS móc treo dài

712.000
xem tất cả phụ kiện ngoài tủ bếp
-20%
7.160.000
-15%
-20%
-20%
3.320.000
-20%
6.976.000
-20%
3.640.000
-20%
-15%
-15%
-15%
-20%
1.456.000
xem tất cả chậu vòi

BẾP TỪ

   ABER |   BOSCHCATA | EUROSUN |   FASTER | LORCA
-15%
16.957.000
-20%
-15%
16.872.000
-25%
-14%
9.723.000

HÚT MÙI

   ABER |   BOSCHCATA | EUROSUN |   FASTER | LORCA
-38%
5.000.000
-30%
10.983.000
-15%
12.486.000
-20%
9.112.000

CHẬU VÒI

   CATA |   KNOXTEKA
-20%
6.976.000
-15%
-15%
-20%
-15%
-15%
-20%
1.456.000
-20%
3.320.000

ĐỒ GIA DỤNG

   ABER |   BOSCHCATA | EUROSUN |   FASTER | LORCA